Materiaalrecyclage: Minerale isolatie

Onder minerale wol verstaat men glaswol en rotswol. Momenteel wordt minerale wol slechts beperkt gerecycleerd. Dit gaat dan voornamelijk over snijresten die opnieuw in het productieproces worden ingezet. Ook minerale wol uit de tuinbouw wordt reeds ingezameld en gerecycleerd. Vanuit de bouwsector is de inzameling echter nog erg beperkt. In het verleden was een doorgedreven isolatie van gebouwen geen standaard praktijk. Het gebruik van alle isolatiematerialen neemt toe en dit onder impuls van de strengere energieprestatie-eisen van de verschillende overheden voor zowel nieuwbouw als renovatie. Daar een doorgedreven isolatie van gebouwen meer ingeburgerd geraakt, verwacht de OVAM in de toekomst wel een aanzienlijke toename van minerale wol die als materiaalstroom vrijkomt.

Voldoende zuivere rotswol- en glaswolafval kan gebruikt worden bij de productie van nieuwe isolatiewol. Hiervoor moet het rots- en glaswol droog, chemisch zuiver en vrij zijn van andere afvalstoffen zoals verpakkingsresten en bepleistering.

In een duurzaamheidsrapport van EURIMA (2013), de Europese federatie voor producenten van isolatie, wordt aangegeven dat producenten nog steeds op zoek zijn naar haalbare oplossingen voor een efficiënte inzameling, transport en recyclage van minerale wol. Op dit ogenblik zijn dit eerder kleinschalige systemen.

Rockwool werkt al samen met Van Gansewinkel voor de inzameling van rotswol. Bij OVAM loopt een project om de materiaalketen van minerale wol te sluiten. Bedoeling is om een inzamel- en recyclagesysteem op te zetten voor de hele sector.

/

/

Doordat het minerale wolafval opnieuw als grondstof voor nieuwe isolatie kan ingezet worden, kunnen er kosten worden bespaard. 

  • EURIMA. 2013. Mineral wool. Putting Natural Resources to Work for the Benefit of our Planet. European Insulation Manufacturers Association, 31 pp.
  • OVAM, Duurzame kringlopen, Bouw.
  • OVAM. 2012. Recyclage van specifieke bouwafvalstromen. Mechelen, 5 pp.