Gebruik van bodemas op stortplaatsen

Zowel de fijne bodemasfractie als bodemasgranulaten kunnen op stortplaatsen gebruikt worden voor allerlei toepassingen, gaande van dijken, wegen, afdeklagen, etc. De fijne bodemasfracties, 0-2 mm of 0-6 mm, die niet in aanmerking komen voor hergebruik, kunnen als grondstof gebruikt worden voor de aanmaak van afdichtingslagen voor stortplaatsen. Voor aanmaak van deze afdichtlagen wordt de fijne bodemasfractie (vb. 0-2 mm of 0-6 mm) gemengd met andere korrelfracties (zoals sorteerzeefzand) en een vezelfractie (zoals waterzuiveringsslib) waarna vulstoffen (zoals vliegas) en enkele percenten waterglas (natriumsilicaat) worden toegevoegd. Het resulterende materiaal is vrij los van structuur en kan gemakkelijk verdicht worden. Na verdichting ontstaat een materiaal met zeer lage permeabiliteit (gemiddelde waarde van 1,10-10 m/s) (Nielsen et al., 2008).

De fijne bodemasfractie, die anders dient gestort te worden, wordt grondstof voor de aanmaak van afdichtingslagen met waterglas.

De kosten bedragen ongeveer 25 tot 30 €/ ton bodemas (fractie 0-6 mm).

  • EIPPCB, 2006. Best Available Techniques Reference Document on Waste Treatments Industries. European IPPC Bureau.
  • Nielsen, P., Kenis, C., Vanassche, S., Vrancken, K. 2008. BBT voor behandeling van bodemas voor huisvuilverbranding. Gent, Academia Press, 2008, xii + 119 pp.